OTORİTERLİK ALTINDA BİRİNCİ YIL


Ne Beklemeli?

1) Korku, panik yaratma ve gerçeği çarpıtma üzerine kurulu bir kampanya sonrası iktidara gelecekler. Bununla beraber, zaferleri demokratik bir seçim süreci sayesinde olacak. Ancak dikkatli olun, bu, hareketlerinin meşruiyetini sorguladığınız her an onların gerekçesini oluşturacak. Halktan sistemi değiştirmek için bir yetki aldıklarını iddia edecekler.

Hatırla – iktidarı bir demokratik sistem sayesinde kazanmak onlara, yasal sınırları ihlal etme ve bahsi geçen demokrasiyi baltalama izni vermez.

2) Bölecekler ve yönetecekler. Güçleri, bir ses ve bir ideoloji çevresinde birlik olmakta yatıyor; seninki de öyle olmalı. Kendi taraftarlarını vatansever, tek “gerçek Amerikalı” olarak adlandıracaklar. Sen de hain, devlet düşmanı, vatan karşıtı, yolsuz elit, yeniden iktidarı ele geçirmek isteyen eski rejim olarak yaftalanacaksın. Kendi taraftarları, liderlerini seçen “halk”, “egemen” olacak.

Seni bölmelerine izin verme – unutma, sen tek ortak çıkarı olan tek halksın, tek milletsin.

3) Devlet medyasını ele geçirecekler ve onu bir propaganda kanalına çevirecekler. Ardından, karmaşık kanun ve tehditlerle tüm ana akım medyayı kontrol etmeye çalışacak ve basın özgürlüğünü sınırlayacaklar. Eleştirel medyayı “yalancılar”, “yalan haber” olarak adlandırıp, haber yapmasını yasaklayacaklar. Bu tür medyayı, halka karşı hareket eden “vatan karşıtı” medya olarak tanımlayacaklar. (2. başlığa bak)

Her medya organı ve yasaklanan, sansürlenen, kovulan ve “devlet düşmanı” olarak yaftalanan her gazeteci için mücadele et – özgür basının olmadığı bir yerde özgürlük için umut yoktur.

4) Kaos yaratacaklar, sürekli olarak bir çatışma ve tehlike hissini ayakta tutacaklar. Bu, her biri özgürlüğünü ve sivil haklarını daha fazla sınırlayan otoriter yasaları için onların gerekçesi olacak. Bunlara senin korunman için, halkın iyiliği için gerekli olduğu kılıfını geçirecekler.

Kaos ve sahte tehlike içinde yolunu bul; bunu totaliter, faşist bir devlette uyanmadan önce ifşa et.

5) Gerçeği çarpıtacaklar, olguları inkâr edecekler ve fena halde yalan söyleyecekler. Sana olguların ne olduğunu unutturmaya çalışacaklar, gerçeği bulma ihtiyacını yatıştıracaklar. “Gerçek-sonrası”nı ve “alternatif olguları” besleyecekler, bilgi ve mantığı duygular ve kurguyla değiştirecekler.

Her zaman eleştirel düşün, olguları kontrol et ve gerçeği göster, cahilliği olgularla ifşa et.

6) Kışkırtacaklar ve ardından sahte, yapay “skandallar” sızdıracaklar. Muhalefeti saçma suçlamalarla lekeleyecekler, orantısız şekilde şişirecekler ve ateşi körükleyecekler. Bu yalnızca, totaliterliğe doğru attıkları yasal adımları gizlemek için bir sis perdesi.

Ana akım medyadaki (3. başlığa bak) yapay konular arasında yolunu bul ve o sırada aslında ne yaptıklarına odaklan.

7) Öfkeni uyandırmak için şok eden kanunlar teklif edecekler. Çabanı bunlarla mücadele etmeye odaklayacaksın, böylece görünürde geri adım atacaklar, yanlış bir zafer hissine kapılacaksın. Aynı anda daha az “dikkat çeken”, demokrasiyi yavaşça yok eden bir düzenlemenin kabul edilmesini sağlayacaklar. (4. ve 6. başlıklara bak)

Mücadeleni gerçekten önemli olan konulara odakla.

8) Liberal hassasiyetlerine saldırırken en çok neyin canını acıtacağına odaklanacaklar – kadınlar ve azınlıklar. Demokrasi, azınlık haklarına saygıyı içermeyen çoğunluğun yönetimiymiş gibi davranacaklar. Yabancıları ve mültecileri potansiyel tehlike gibi gösterecekler. Etnik, dinsel, cinsel ve diğer azınlıklar, sunduklarını iddia ettikleri düzen ve güvenliğin düşmanı haline gelecek. Kadınların toplumsal statülerine saldıracaklar, cinsiyet eşitliğini baltalayacaklar ve üreme haklarına müdahale edecekler (7. başlığa bak). Ama bu, kadınların ve azınlıkların iktidarları için ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olduğunu gösterir, demek ki bunu gücün haline getirmelisin.

Kadınlar ve azınlıklar en sert şekilde savaşmalı, iktidara gerçek demokrasinin ne demek olduğunu hatırlatmalı.

9) Yargının kontrolünü ele geçirmeye çalışacaklar. En yüksek mahkemene saldıracaklar. Anayasaya aykırı kanunları kabul edebilmek için denge ve fren mekanizmalarını ortadan kaldırmaları gerekiyor. Yargıyı kontrol etmeleri halinde ayrıca kendilerine boyun eğmeyen herkesi, basın dahil (3. başlığa bak) yargılanmakla tehdit edebilecekler.

Ne pahasına olursa olsun mahkemelerin bağımsızlığını koru, onlar senin güvenlik supabın, hukukun üstünlüğünün ve demokratik sistemin koruyucusu.

10) Toplanma özgürlüğünü, senin güvenliğin için zorunlu olduğu iddiasıyla sınırlamaya çalışacaklar. Devlet etkinliklerini ve yürüyüşlerini veya belli bir tür veya ideolojiden olan gösterileri kayıran kanunlar kabul edecekler. Eğer yasal olarak kimin gösteri yapabileceğine karar verebilirlerse, diğer herkesi dağıtmak ve yargılamak için de yasal bir gerekçe elde edecekler.

Hangi nedenle olursa olsun, toplanma özgürlüğüne müdahale etmeye çalışan tüm düzenlemelere karşı çık.

11) Dili çarpıtacaklar, yeni terimler ve sıfatlar uyduracaklar, sen onları olağan bulana kadar şok edici cümleleri tekrar edecekler ve bilinçaltında bunları diledikleri kişilerle bağdaştıracaklar. Bir “hırsız”, “yalancı” veya “hain” kendiliğinden muhalefeti çağrıştırırken, bir “vatansever” veya bir “gerçek Amerikalı” onların taraftarı anlamına gelecek (2. başlığa bak). Sloganlarının çift anlamı olacak, taraftarlarına güç verirken karşıtlarına endişe aşılayacak.

Kamusal alanda dildeki değişikliklerle savaş, kelimelerin gerçek anlamlarını hatırla ve koru.

12) Ulusal sembolleri üstlenecekler, kendi yönetimleriyle bağdaştıracaklar, onları kendi iktidarlarının simgeleri haline getirecekler. Bayrağının, marşının ve sembollerinin sana, halka ve herkese eşit şekilde ait olduğunu unutturmak istiyorlar. Bunların kaçırılmasına izin verme. Bunları, en az onlar kadar mücadelende kullan ve göster.

Ulusal sembollerini gururla göster, bunların sana güç vermesine izin ver, ülkene getirdikleri tiranlıkla bağdaştırma.

13) Tarihi, ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yazacaklar ve eğitim sistemini amaçlarını destekleyecek şekilde kullanacaklar. Eylemlerini desteklemeyen her tarihî veya yaşayan önemli kişiyi lekeyecekler veya öyle yaptıklarını düşünmeni sağlayacak şekilde imajlarını bozacaklar. Okullarda, genç beyinleri tarih ve felsefenin “tek doğru” versiyonuyla besleyen tarih eğitimine ağırlık verecekler. Tarihin ve dünya görüşünün çarpıtılmış bir yorumuyla desteklenmiş, kendi ideolojilerine sahip yeni bir jenerasyon yetiştirecekler.

Çocuklarının eğitimini savun, onlara eleştirel düşünmeyi öğret, açık-görüşlü olmalarını sağla ve gerçek tarihini ve mirasını koru.

14) Onlara ihtiyacının olmadığına ikna ederek, yabancı müttefikler ve dostlarla aranızı açacaklar. “Ülkeni yeniden büyük bir ülke yapmak” iddiasıyla, dünyanın geri kalanına önem vermeyecekler. Popülist vaatlerini yerine getirmek için ekonomiyi mahvederken, gelişmesi işbirliği, paylaşım ve ticarete dayalı daha büyük bir dünyanın parçası olduğunu ihmal edecekler.

Sana refah getirecek köprüler kurmak varken güvenlik vaat eden duvarlar örmelerine izin verme.

15) Nihayet seçim sistemini manipüle edecekler. Bunun hataları gidermek, daha adil hale getirmek, dünyanın geri kalanına benzetmek veya sadece daha iyi hale getirmek için olduğunu söyleyebilirler. Buna inanma. Onlara bir şekilde yararı olmayacak olsa, bunlarla hiç uğraşmazlardı.

Otoriter bir yönetimin kabul etmek isteyeceği seçim kanunundaki tüm değişikliklere karşı çık – emin ol ki bu, sadece, onların iktidarda daha uzun kalması için.

Hepsinden öte, güçlü ol, mücadele et, dayan ve tarihin iyi tarafında olduğunu hatırla.

Tarihteki HER otoriter, totaliter ve faşist yönetim, HALK sayesinde sonunda çöktü.

– Sevgiyle, Doğu Avrupalı arkadaşlarınız

(Translated by Serkan Köybaşı, original text here)

Leave a Reply

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz